تصویر پیش فرض محمدرضا یزدان پناه

محمدرضا یزدان پناه


کارشناس اقتصاد بازرگانی

41 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس اقتصاد بازرگانی - ازاد - 1380 - 1384


سوابق شغلی

مدیر واحد صادرات - نور صنعت فردوس
کرج - فروردین 1395 - اسفند 1396مدیر واحد صادرات - بیسکوییت گرجی
تهران - فروردین 1393 - اسفند 1394دستیار بازرگان خارجی - کاوه مبدل
کرج - فروردین 1391 - اسفند 1392بازرگانی داخلی و اداری - مهر ساخت
کرج - فروردین 1389 - اسفند 1390مدرس دورهای پیشرفته زبان - اموزشگاه
کرج - فروردین 1384 - اسفند 1388
زبان ها

انگلیسی - عالی


مهارت ها

نرم افزارهای کامپیوتری - مسلط

بازرگانی خارجی - مسلط

صادرات و واردات - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

دوره ttc (6 ماه)

مدیریت خرید و سفارشات خارجی (6 ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com