تصویر پیش فرض فرید مقدم

فرید مقدم


کارشناس صنایع غذایی

28 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس صنایع غذایی - آزاد‌اسلامی قزوین - 1390 - 1394


سوابق شغلی

کارشناس خط تولید - شیرین پارت ایرانیان(آمون)
نظرآباد - اردیبهشت 1395 - اردیبهشت 1396
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

کامپیوتر - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com