تصویر پیش فرض فریبا انصاری

فریبا انصاری


منشی،کارمند اداری

26 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مدیریت بازرگانی - پیام نورکرج - 1394 - 1397


زبان ها

انگلیسی - ضعیف


مهارت ها

کامپیوتر - متوسط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

ICDL 1 (۳ ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com