تصویر پیش فرض آرش محمد باقری

آرش محمد باقری


کارشناس فنی

29 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم الکترونیک - تهران - 1390 - 1393


سوابق شغلی

تکنسین تعمیرات - اینفوتک
تهران - فروردین 1397 - اسفند 1397کارشناس فنی - راندمان
تهران - فروردین 1396 - اسفند 1396تکنسین تعمیرات - سپهر الکترومهر
تهران - فروردین 1393 - اسفند 1395
مهارت ها

ICDL - مسلط

نرم افزار ALTIUM - متوسط

برنامه نویسی کامپیوتر - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

ICDL (130 ساعت)

نرم افزار ALTIUM (4 ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com