مریم باقری

مریم باقری


كارمند

34 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس تربيت بدني و علوم ورزشي - پيام نور كرج - 1391 - 1394


سوابق شغلی

مسئول سالن توليد - آريا زمين
كردان - آذر 1396 - مرداد 1398اپراتور - استام صنعت
البرز - شهریور 1393 - اسفند 1395
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

ICDL درجه يك و دو - در حد آشنایی


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com