تصویر پیش فرض سامان صیدی

سامان صیدی


حسابدار

39 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم حسابداری - خرم آباد - 1384 - 1386


سوابق شغلی

مسئول اداری - البرز
کرج - فروردین 1395 - اسفند 1397مسئول فروش - CNG
کرمانشاه - فروردین 1382 - اسفند 1384انباردار - لبنیات
کرمانشاه - فروردین 1380 - اسفند 1382
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com