معصومه پیری

معصومه پیری


کارشناس شیمی

38 سال

***********

***********

البرز - ***********


درباره من

منظبط ودقیق در امور محوله، بی نهایت مسوولیت پذیر، توانایی مدیریت


تحصیلات

لیسانس شیمی محض - پیام نور - 1380 - 1384

- - -

- - -

- - -

- - -


سوابق شغلی

نماینده مدیریت، مدیربرنامه ریزی وانبارها - صنایع غذایی نفیسا(سان نوش)
کرج(کردان) - فروردین 1393 - بهمن 1397
سال 84_86شرکت رنگینه(مسول فنی)، سال 86_91 شرکت ایران گوشت(مسول آزمایشگاه وسرپرست سالن تولید)، سال 91_93 شرکت نان آوران(کارشناس کنترل کیفی وتیم تضمین کیفیت، آدیتور)، سال 93_97 شرکت سان نوش(نماینده مدیریت، مدیربرنامه ریزی وانبارها_مدیر واحد پلاستیک سازی)
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

مدیروسرپرست سالن، مسوول فنی ومدیر کنترا - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

آزمایشات میکروبی وشیمی، بهداشت زیست و... (کلا 32 ساعت)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com