تصویر پیش فرض علیرضا عیدی اصل

علیرضا عیدی اصل


مهندس صنایع

42 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق لیسانس تحقیقات آموزشی - تهران - 1394 - 1396

فوق لیسانس مدیریت اجرایی - کرج - 1387 - 1389

لیسانس صنایع - کرج - 1379 - 1383


سوابق شغلی

مشاور مدیر عامل - قاسم ایران
تهران - فروردین 1388 - اکنونسرپرست کارگاه - پارس جنوب
تهران - آبان 1386 - اسفند 1387سرپرست کارگاه - آروین
اهواز - فروردین 1384 - اسفند 1385
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

ICDL - مسلط

MS - مسلط

P6 - مسلط

برنامه نویسی - مسلط

طراحی سایت - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

ICDL (سه ماه)

MAP (سه ماه)

AXON (سه ماه)

PSS (سه ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com