پروانه ترک طالمی

پروانه ترک طالمی


کارشناس اداری

35 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


درباره من

دارای ارتباطات اجتماعی خوب، انعطاف پذیر، خلاق، درونگرا. دارای روحیه کار تیمی. تمایل به فعالیت در محیطی پویا و رو به رشد.


تحصیلات

فوق لیسانس مدیریت بازرگانی - علوم و تحقیقات تهران - 1393 - 1395

لیسانس حسابداری - علامه محدث نوری - 1385 - 1388

فوق دیپلم حسابداری - هفده شهریور - 1383 - 1385


سوابق شغلی

مسئول امور مالی - حکمت
کرج - آبان 1396 - اکنونکارشناس حسابداری - بویلر و تجهیزات مپنا
کرج - اسفند 1390 - بهمن 1393کارشناس حسابداری - مجتمع فنی تهران
کرج - دی 1388 - اسفند 1390
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

آفیس - مسلط

تحریر دفاتر قانونی - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

Sap (۲۴ساعت)

مدیریت عمومی (۲۰ ساعت)

تعالی سازمانی (۲۲ساعت)

استاندارد حسابداری (۶۰ ساعت)

قوانین مالیاتی (۲۴ ساعت)

اظهارنامه مالیاتی (۱۰ ساعت)

حسابداری عمومی تکمیلی (۱۲۰ ساعت)

همکاران سیستم (۲۴ ساعت)

زبان انگلیسی (۳۱۰ ساعت)


پروژه ها و پژوهش ها

تاثیر بازاریابی سبز برقصدخرید از دیدگاه (۶ماه)
پایان نامه ارشد


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com