تصویر پیش فرض مرتضی سعید پور

مرتضی سعید پور


کارشناس عمران

32 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس عمران - دانشگاه قم - 1389 - 1393


سوابق شغلی

نقشه بردار - نگار کاوه
کرج - خرداد 1392 - خرداد 1393
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com