تصویر پیش فرض سعیید یوسفی

سعیید یوسفی


کارگر

29 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم کامپیوتر - - -


سوابق شغلی

کارگر خط تولید -
شهرک صنعتی بهارستان - فروردین 1393 - اسفند 1397
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com