تصویر پیش‌فرض سعیید یوسفی

سعیید یوسفی

کارگر

30 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم کامپیوتر - - -


سوابق شغلی

کارگر خط تولید -
شهرک صنعتی بهارستان - فروردین 1393 - اسفند 1397لوگو فکروکار

https://fekrokar.com