تصویر پیش فرض علیرضا محمدی

علیرضا محمدی


ایمنی وبهداشتHSE

36 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم ایمنی وبهداشت - علمی و کاربردی آذین شوشتر - 1396 - 1398

دیپلم برق الکترونیک - هنرستان حقانی - 1393 - 1396


سوابق شغلی

حفاری و تزریق بتن - شرکت ساختمانی تابلیه
گتوند - فروردین 1388 - بهمن 1388چک لاین اکتشافات نفت - شرکت پارس کانی
شوشتر - فروردین 1387 - دی 1387
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com