علي هنري

علي هنري


كارگرساده،بازارياب

28 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

زیر دیپلم برق صنعتي - وحدت - 1387 - 1390


سوابق شغلی

ويزيتور - پپسي
كرج - آبان 1396 - آذر 1397ويزيتور - سه نان
كرج - فروردین 1393 - فروردین 1396موزع - پاكبان
كرج - اردیبهشت 1391 - اسفند 1393
زبان ها

ترکی - عالی


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com