تصویر پیش فرض ساسان شاهلونژاد

ساسان شاهلونژاد


***********

***********

-


تحصیلات

کارشناسی عمران - دانشگاه آزاد دهاقان - 1388 - 1392


زبان ها

انگلیسی - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com