تصویر پیش‌فرض فرزاد پورزارعی

فرزاد پورزارعی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

47 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق لیسانس مدیریت بازرگانی - ملایر - 1393 - 1396

لیسانس مدیریت صنعتی - کرج - 1376 - 1380


سوابق شغلی

مدیر برنامه ریزی - پرهام پلاستیک
کرج - فروردین 1395 - اسفند 1397


مدیر برنامه ریزی - مایان فولاد
کرج - فروردین 1393 - بهمن 1394


مدیر برنامه ریزی - صنایع غذایی
تهران - فروردین 1391 - اسفند 1392


مدیر برنامه ریزی - آرا پوشش
کرج - فروردین 1390 - اسفند 1390


مسئول برنامه ریزی و تولید - ماشین الوان
تهران - فروردین 1384 - اسفند 1389زبان‌ها

انگلیسی - خوب


مهارت‌ها

سیستم مدیریت کیفیت - مسلط

برنامه ریزی تولید و انبار - مسلط

ارزیابی عملکرد پرسنل - مسلط

روشهای کار سنجی - مسلط

آفیس - مسلط

MS PROJECT - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com