تصویر پیش فرض فرزاد پورزارعی

فرزاد پورزارعی


کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

45 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق لیسانس مدیریت بازرگانی - ملایر - 1393 - 1396

لیسانس مدیریت صنعتی - کرج - 1376 - 1380


سوابق شغلی

مدیر برنامه ریزی - پرهام پلاستیک
کرج - فروردین 1395 - اسفند 1397مدیر برنامه ریزی - مایان فولاد
کرج - فروردین 1393 - بهمن 1394مدیر برنامه ریزی - صنایع غذایی
تهران - فروردین 1391 - اسفند 1392مدیر برنامه ریزی - آرا پوشش
کرج - فروردین 1390 - اسفند 1390مسئول برنامه ریزی و تولید - ماشین الوان
تهران - فروردین 1384 - اسفند 1389
زبان ها

انگلیسی - خوب


مهارت ها

سیستم مدیریت کیفیت - مسلط

برنامه ریزی تولید و انبار - مسلط

ارزیابی عملکرد پرسنل - مسلط

روشهای کار سنجی - مسلط

آفیس - مسلط

MS PROJECT - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com