تصویر پیش فرض عادل فراقی

عادل فراقی


حسابدار

42 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری - پیام نور - 1388 - 1392


سوابق شغلی

مسئول حسابداری فروش - بهین پلیمر آسیا
کرج - فروردین 1396 - اکنونمسئول مالی - تولیدی گلشید
کرج - فروردین 1395 - اسفند 1395حسابدار فروش - پخش تکدانه
کرج - فروردین 1392 - اسفند 1394سرپرست فروش - آی سودا
کرج - فروردین 1389 - اسفند 1391بازاریاب - پخش البرز
کرج - فروردین 1383 - اسفند 1389
مهارت ها

حسابداری شرکت های بازرگانی - مسلط

ارزش افزوده - مسلط

ارائه گزارشات فصلی - مسلط

محاسبات حقوق و دستمزد - مسلط

تسلط به آئین نامه ها - مسلط

پیگیری و وصول مطالبات - مسلط

ثبت دفاتر قانونی - مسلط

نرم افزارهای مالی - مسلط

آفیس - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com