تصویر پیش فرض ابراهیم شاهی خراسانلو

ابراهیم شاهی خراسانلو


راننده لیفتراک

33 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم برق - تهران - 1387 - 1390


سوابق شغلی

انبارداری - اسدزاده
کرج - فروردین 1396 - اسفند 1397راننده لیفتراک - سوپا
کرج - فروردین 1391 - اسفند 1395
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com