تصویر پیش فرض یوسفعلی پوربیرانوند

یوسفعلی پوربیرانوند


جوشکار برق و co2

51 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

زیر دیپلم انسانی - سید احمد خمینی - 1356 - 1368


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com