سجاد غلامی

سجاد غلامی

تکنسین مکانیک صنعتی و تعمیر نگهداری

33 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم علوم انسانی - امیرکبیر - 1390 - 1391

دیپلم علوم انسانی - امیر کبیر - 1390 - 1391


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com