تصویر پیش فرض اصغر فرجی مقدم

اصغر فرجی مقدم


کارشناسی برق الکترونیک

35 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس برق الکترونیک - زنجان - 1386 - 1390


سوابق شغلی

کارشناس نگهداری و تعمیرات - سازه سیم پویش
تهران - فروردین 1396 - اسفند 1397مسئول فنی - صنعت
تهران - فروردین 1394 - اسفند 1395کارشناس برق - صنعت
تهران - فروردین 1388 - اسفند 1393
مهارت ها

نقشه کشی - مسلط

تعمیر و نگهداری - مسلط

مدارات الکتریکی - مسلط

plc - مسلط

آشنایی با ابزار آلات - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

نقشه کشی (یک ماه)

دوره تعمیر و نگهداری (سه ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com