تصویر پیش فرض رضا حق زارع

رضا حق زارع


کارگر ساده ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.....مونتاژکا‌‌ر‌‌.....راننده...جوشکار

36 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

زیر دیپلم انسانی - شهید فهمیده - 1385 - 1388


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com