تصویر پیش فرض گلريز فيروزى

گلريز فيروزى


حسابدار

35 سال

***********

***********

- ***********


تحصیلات

لیسانس حسابدارى - آزاد كرج - 1386 - 1390

- - -


سوابق شغلی

حسابدار - نوانديشان
كرج - فروردین 1397 - مرداد 1397حسابدار - بازرگانى سبحان
كرج - اردیبهشت 1392 - شهریور 1396
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

نرم افزار هاى مالى - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

حسابدارى بازار كار (٣ ماه)
مجتمع فنى تهران


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com