تصویر پیش‌فرض رضا جعفری پور

رضا جعفری پور

کارگر

46 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس جغرافیا - - -


سوابق شغلی

حراست - تولیدی قارچ
ملارد - فروردین 1394 - اسفند 1397لوگو فکروکار

https://fekrokar.com