تصویر پیش فرض رضا جعفری پور

رضا جعفری پور


کارگر

44 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس جغرافیا - - -


سوابق شغلی

حراست - تولیدی قارچ
ملارد - فروردین 1394 - اسفند 1397
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com