تصویر پیش فرض لیلا غیاثی قروه

لیلا غیاثی قروه


مکانیک

38 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مکانیک - کرمان - 1383 - 1387


سوابق شغلی

مدیر کنترل کیفی - پرشین البرز
زیبا دشت - فروردین 1392 - فروردین 1395مدیر کنترل کیفی - تکساز
سیمین دشت - فروردین 1390 - اسفند 1391مهندس مکانیک - تابش تابلو
کرج - فروردین 1388 - اسفند 1389
مهارت ها

CNC - مسلط

NDT - مسلط

کتیا - مسلط

SPC - مسلط

MSA - مسلط

MSP - مسلط

آفیس - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

MSP (سه ماه)

SPC (سه ماه)

کتیا (سه ماه)

آفیس (سه ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com