تصویر پیش فرض دانیال امیری والا

دانیال امیری والا


کارشناس نرم افزار

30 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس نرم افزار - بویین زهرا - 1389 - 1393


سوابق شغلی

کارمند فروش - افق کوروش
کرج - فروردین 1396 - اسفند 1396اپراتور گیت - ارمغان سبز
تهران - فروردین 1395 - اسفند 1395
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com