تصویر پیش‌فرض محمد رزمی

محمد رزمی

بازنشسته شرکت سایپا

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس جوشکاری - دانشگاه علمی کاربردی کوشا کرج - 1390 - 1392

- - -


سوابق شغلی

سرپرست خط تولید - سایپا
تهران - اردیبهشت 1376 - دی 1396زبان‌ها

انگلیسی - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com