تصویر پیش‌فرض محمد اله رضایی

محمد اله رضایی

کارشناس ارشد ارگونومی

36 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق لیسانس ارگونومی - علوم پزشکی ایران - 1392 - 1395

لیسانس بهداشت حرفه ای - زاهدان - 1387 - 1391


سوابق شغلی

سرپرست HSE - ماموت
پل کردان - فروردین 1396 - اسفند 1397


سرپرست HSE - پایا
قدس - فروردین 1395 - اسفند 1395


سرپرست HSE - پارسا پلیمر
شهر قدس - فروردین 1392 - اسفند 1394دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

ISO 14001 (یک ماه)

ISO 9001 (یک ماه)

OHSAS (یک ماه)

HSEMS (یک ماه)

تمام دوره های HSE (یک ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com