تصویر پیش فرض مجید محمدزاده فدائی پور

مجید محمدزاده فدائی پور


تکنسین مسئول کنترل پروژه

53 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


زبان ها

انگلیسی - خوب


مهارت ها

کار با رایانه - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

کلیه دوره های کنترل پروژه و نرم افزارهای (1257 ساعت)


پروژه ها و پژوهش ها

عنوان 3 پیشنهاد فنی (60)

پیشنهاده ای فنی در کاهش هزینه ها (100)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com