تصویر پیش فرض امیر حسین مستور

امیر حسین مستور


کارشناس مکانیک

32 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مکانیک - تاکستان - 1391 - 1395


سوابق شغلی

مدیرفروش - تاسیسات آذین
مهرشهر - فروردین 1391 - اسفند 1395
مهارت ها

بازرسی - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

بازرسی خانه جوش (سه ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com