تصویر پیش فرض بهنام ورمزیار

بهنام ورمزیار


مهندس برق قدرت

29 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


درباره من

اینجانب بهنام ورمزیار دارایی مدرک کارشناسی برق قدرت ودر دانشگاه دوترم به عنوان دانشجو برتر انتخاب شدم ودارایی مدرک plcمیباشم و در زمینه های برق و تاسیسات و جوش کاری به طور کامل مسلط میباشم.


تحصیلات

لیسانس مهندس برق قدرت - دانشگاه البرز و دارالفنون - 1392 - 1395


سوابق شغلی

کارشناس آزمون - آزمون پژوهان ایساتیس
البرز - آبان 1398 - شهریور 1399مونتاژ کار - تابلو سازی شوندی
عباس آباد - خرداد 1392 - شهریور 1392کارشناس کنترل کیفیت - شرکت مادیران
البرز - مهر 1399 -
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

تاسیسات ساختمان وبرقی و جوش کاری - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

Plc (140 ساعت)
مدرک plc رو از سازمان فنی و حرفه ای دریافت کردم.


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com