تصویر پیش فرض کامیار پیرمحمدی

کامیار پیرمحمدی


مدیر مالی

50 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق لیسانس حسابداری - دانشگاه فراگیر پیام نور - 1393 - 1395

لیسانس حسابداری - دانشگاه آزاد واحد کرج - 1373 - 1377


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com