محمد فلاح

محمد فلاح


***********

-


تحصیلات

فوق لیسانس روابط بین الملل - دانشگاه آزاد شهرضا - 1389 - 1391


سوابق شغلی

انبار - کوزو
اسلامشهر فیروز بهرام - اردیبهشت 1397 - اکنون
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

تراشکاری - متوسط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

تراشکاری (500)


پروژه ها و پژوهش ها

دارای 14 مقاله .علمی پژوهشی،ترویجی و ... (...)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com