تصویر پیش فرض مجتبی مرادی

مجتبی مرادی


کارشناسی مدیریت صنعتی

33 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مدیریت صنعتی - قزوین - 1388 - 1392


سوابق شغلی

بازرگانی و انباردار - آسیا تک
تهران - فروردین 1394 - اسفند 1397کمک انباردار - صنایع
تهران - فروردین 1392 - اسفند 1393
زبان ها

انگلیسی - خوب


مهارت ها

ICDL - مسلط

نرم افزارهای حسابداری - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

ICDL (سی ساعت)

کارگزینی (سی ساعت)

نرم افزارهای حسابداری (یک ماه)

نرم افزار همکاران سیستم (یک ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com