تصویر پیش فرض مجید شوندی

مجید شوندی


کارشناس تربیت بدنی

33 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم تربیت بدنی - کرج - 1390 - 1393


سوابق شغلی

حراست فیزیکی - مجموعه باهنر
تهران - فروردین 1396 - اسفند 1397سرویسکار و نصاب - بوتان
کرج - فروردین 1385 - اسفند 1395
مهارت ها

بسکتبال - مسلط

حراست - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com