تصویر پیش‌فرض مجید شوندی

مجید شوندی

کارشناس تربیت بدنی

35 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم تربیت بدنی - کرج - 1390 - 1393


سوابق شغلی

حراست فیزیکی - مجموعه باهنر
تهران - فروردین 1396 - اسفند 1397


سرویسکار و نصاب - بوتان
کرج - فروردین 1385 - اسفند 1395مهارت‌ها

بسکتبال - مسلط

حراست - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com