تصویر پیش فرض ارس افسری

ارس افسری


کارگر

40 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم تاسیسات حرارتی - - -


مهارت ها

تاسیسات - مسلط

مسلط به دیگ بخار - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com