تصویر پیش فرض آذر لطفی

آذر لطفی


کارشناس میکروبیولوژی

34 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس زیست شناسی سلولی و مولکولی - آزاد اسلامی واحد کرج - 1385 - 1391


سوابق شغلی

کارشناس آزمایشگاه - آزمایشگاه ایران زمین
کرج - آذر 1392 - مرداد 1394
زبان ها

انگلیسی - عالی

ایتالیایی - خوب


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

زبان انگلیسی (3 سال)
General English diploma from Safir institute


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com