رضا محمدی

رضا محمدی


کارشناس تاسیسات

28 سال

***********

***********

***********

تهران - ***********


تحصیلات

لیسانس تاسیسات حرارتی وبرودتی - موسسه آموزش عالی پارسیان - 1392 - 1394


زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

آشنایی به سیستم سرد خانه - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

نصب و تعمیر سرد خانه (300 ساعت)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com