تصویر پیش فرض مریم ابوالقاسمی

مریم ابوالقاسمی


کارشناس حقوق

35 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حقوق - کرج - 1392 - 1396


سوابق شغلی

مدیر اجرایی - اتحادیه
کرج - فروردین 1390 - اسفند 1393مدیر اجرایی - آموزشگاه رانندگی
کرج - فروردین 1383 - اسفند 1389
مهارت ها

امور بیمه - مسلط

کامپیوتر - مسلط

افیس - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com