تصویر پیش فرض امیر سنائیان رودسری

امیر سنائیان رودسری


تکنسین ماشین ابزار

41 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم ماشین ابزار - رشت - 1384 - 1387

دیپلم علوم انسانی - رودسر - 1376 - 1379


سوابق شغلی

تکنسین تولید - صنایع شفا
تهران - فروردین 1392 - اسفند 1397تکنسین ماشین های cng - کاویان قطعه قدس
شهر قدس - فروردین 1391 - اسفند 1391اپراتور تولید - برنامه نویسی ماشین
تهران - فروردین 1389 - اسفند 1390
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com