تصویر پیش‌فرض امیر سنائیان رودسری

امیر سنائیان رودسری

تکنسین ماشین ابزار

42 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم ماشین ابزار - رشت - 1384 - 1387

دیپلم علوم انسانی - رودسر - 1376 - 1379


سوابق شغلی

تکنسین تولید - صنایع شفا
تهران - فروردین 1392 - اسفند 1397


تکنسین ماشین های cng - کاویان قطعه قدس
شهر قدس - فروردین 1391 - اسفند 1391


اپراتور تولید - برنامه نویسی ماشین
تهران - فروردین 1389 - اسفند 1390لوگو فکروکار

https://fekrokar.com