تصویر پیش فرض سهیلا علی طلب

سهیلا علی طلب


کارشناس کامپیوتر

35 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس کامپیوتر - قزوین - 1385 - 1389


سوابق شغلی

حسابدار - اقتصاد نوین
کرج - فروردین 1393 - اسفند 1396حسابدار فروش - صنایع غذایی
تهران - فروردین 1388 - اسفند 1393
زبان ها

انگلیسی - خوب


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

نرم افزار مالی تدبیر (20 ساعت)

نرم افزار ورانگر (20 ساعت)

نرم افزار هلو (20 ساعت)

نرم افزار (رافع)

حسابداری مقدماتی (20 ساعت)

مالیات و حقوق دستمزد (30 ساعت)

انبار و اصول حسابداری (30 ساعت)

icdl (80 ساعت)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com