تصویر پیش‌فرض رضا حمزه خانی

رضا حمزه خانی

کارشناس حسابدار مالی

52 سال

***********

البرز - ***********


سوابق شغلی

مدیر مالی و اداری - پیوند ابرار س
کرج - خرداد 1396 - اکنون


مدیر مالی اداری - تولیدی عدسی عینک
تهران - فروردین 1395 - اسفند 1396


مدیر مالی - تیپاکس
تهرا - فروردین 1394 - اسفند 1394


مدیر مالی - تولیدی پوشاک
تهران - فروردین 1391 - اسفند 1393


رئیس حسابداری - نیک کالا
تهران - فروردین 1389 - اسفند 1391


رئیس حسابداری - نیلپر
تهران - فروردین 1386 - اسفند 1389


حسابدار ارشد - صنعتی ایران زمین
تهران - فروردین 1382 - اسفند 1386


حسابدار و انباردار - بنیاد جانبازان
تهران - فروردین 1379 - اسفند 1382مهارت‌ها

نرم افزارهای مالی - مسلط

سیستم های حسابداری - مسلط

فرایند شرکت های تولیدی - مسلط

فرایند پیمانکاری - مسلط

آفیس - مسلط

تهیه اظهارنامه مالیاتی - مسلط


دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

استانداردهای حسابداری (60 ساعت)

اصول و فنون مذاکره (60 ساعت)

اصول و سرپرستی (16 ساعت)

آموزش مدیریت مالی (275 ساعت)

مالیات و ارزش افزوده (3 ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com