تصویر پیش‌فرض حسین مولایی

حسین مولایی

اپراتور شرکت های داروسازی و صنایع تجهیزات پزشکی

34 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم کامپیوتر - دهخدا، اسوه - 1382 - 1396

دیپلم کامپیوتر - دهخدا - 1382 - 1386

دیپلم کامپیوتر - دهخدا - 1382 - 1386


سوابق شغلی

اپراتور - رهام گاز
تهران جاده مخصوص - اردیبهشت 1393 - تیر 1394


اپراتور - کارتن سازی میهن
جاده مخصوص - مهر 1389 - آذر 1391


اپراتور - اکتورکو،
کرج - مرداد 1395 -زبان‌ها

ترکی - متوسط


مهارت‌ها

اپراتور دستگاه های صنعتی - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com