new-moshavere.html

آخرین آگهی های شغلی

کارگر خط تولید خانم سام الکترونیک(سامسونگ)
کارگر خط تولید آقا سام الکترونیک(سامسونگ)
تعمیرکار و کمک تعمیرکار (لجستیک) سام الکترونیک(سامسونگ)
کارشناس کنترل کیفیت سام الکترونیک(سامسونگ)
تکنسین تاسیسات برق سام الکترونیک(سامسونگ)
پزشک طب کار سام الکترونیک(سامسونگ)
خدمات و ابدارچی سام الکترونیک(سامسونگ)