تصویر پیش فرض لیلا برزگر

لیلا برزگر


کارمند اداری

38 سال

***********

***********

البرز - ***********


سوابق شغلی

مسئول دفتر و مدیر داخلی - اوج نگاره و بازرگانی حاما
کرج - 1383 - 1397
حدود ۱۳ سال سابقه در دو شرکت
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com