الهه رضایی

الهه رضایی


***********

-


تحصیلات

لیسانس معماری - هنرپارس - 1395 - 1397


سوابق شغلی

مسئول دفتر - پارس شهرپایدارالبرز
کرج - خرداد 1395 - اردیبهشت 1398
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

نرم افزار آفیس نرم افزار اتوکد نرم افزار - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

۳dmax (3ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com