تصویر پیش فرض فرزانه نظری

فرزانه نظری


کارشناس میکروبیولوژی

31 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق لیسانس بیوتکنولوژی - رشت - 1393 - 1395

لیسانس میکروبیولوژی - رشت - 1388 - 1392


سوابق شغلی

کارشناس آزمایشگاه - ایمان
اشتهارد - فروردین 1395 - اسفند 1397



کارمند اداری - شرکت گاز
گیلان - فروردین 1393 - اسفند 1394




مهارت ها

اتوکد - مسلط

ICDL - مسلط

WORD - مسلط

اکسل - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com