تصویر پیش‌فرض فاطمه خورده بین

فاطمه خورده بین

کارشناس میکروبیولوژی

28 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس میکروبیولوژی - دانشگاه آزاد واحد کرج - 1394 - 1398


دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

کارآموزی آزمایشگاه تشخیص طبی (یک ماه)

کارآموزی آزمایشگاه تشخیص طبی (یک ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com