تصویر پیش فرض ناهید نباتی

ناهید نباتی


حسابدار

44 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری - قزوین - 1379 - 1383

دیپلم ریاضی فیزیک - دبیرستان وحدت - 1371 - 1375


سوابق شغلی

حسابدار ارشد صنعتی - تجهیزات ایمنی راهها
کر - بهمن 1390 - شهریور 1396مسئول مالی اداری - وایرایران
کرج - مرداد 1384 - دی 1390حسابدار فروش - مجتمع صنعتی ماموت
کرج - خرداد 1383 - مرداد 1384حسابدار انبار - تولیدی و صنعتی نیلپر
کرج - شهریور 1382 - خرداد 1383
زبان ها

انگلیسی - ضعیف


مهارت ها

ICDL - مسلط

سیستم یکپارچه همکاران سیستم - مسلط

سیستم راهکاران - متوسط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

بهای تمام شده (40 ساعت)
در مرکز آموزش همکاران سیستم در تهران


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com