تصویر پیش فرض مریم محسنی

مریم محسنی


کارگر

38 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم نقاشی - - -


سوابق شغلی

کارگر خط تولید - ارایشی بهداشتی
کرج - فروردین 1394 - اسفند 1396مسول بسته بندی و انبار - امجد
کمال‌شهر - آذر 1397 -
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com