تصویر پیش فرض مریم محسنی

مریم محسنی


کارگر

36 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم نقاشی - - -


سوابق شغلی

کارگر خط تولید - ارایشی بهداشتی
کرج - فروردین 1394 - اسفند 1396
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com