حسین منصوری نژاد

حسین منصوری نژاد


کارگر ساده

38 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم تجربی - علامه طباطبایی - 1380 - 1381


سوابق شغلی

اپراتور دستگاه - آذین ارس
قلعه حسن خان - فروردین 1384 - اسفند 1391
زبان ها

انگلیسی - ضعیف

انگلیسی - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com